سیستم مانیتورینگ و کنترل هوشمند موتورخانه

سیستم مانیتورینگ و کنترل بهینه سیستم های گرمایشی مرکزی :

امکانات و مزیت های دستگاه بصورت خلاصه :

در سال های اخیر با توجه افزایش قیمت های حامل های انرژی، افزایش آلودگی هوا در اثر گاز های گلخانه ای و همچنین آسیب های جبران ناپذیر زیست محیطی برآن داشته تا توجه منحصری به کاهش مصرف و استفاده هر چه بهینه تر از این سوخت های فسیلی شود.

با توجه به این که در ایران در  90 درصد سیستم های گرمایشی، تامین انرژی مورد نیاز از طریق گاز و یا نفت گاز صورت می­ پذیرد دستگاه کنترل بهینه موتورخانه می­تواند در کنار کاهش مصرف چشم گیر سوخت، شرایط رفاهی مناسب تری نسبت به حالت بدون دستگاه در زمینه گرمایشی برای ساکنین به ارمغان آورد.

کاهش مصرف 20 تا 55 درصدی کاهش در کنار امکانات دیگری همچون :

 • گزارش شرایط فعلی موتورخانه همراه با دماهای موجود در حالت عملکرد از طریق خود دستگاه
 • گزارش شرایط فعلی موتورخانه همراه با دماهای موجود در حالت عملکرد از طریق LAN , WIFI , IOT ( انحصاری )
 • گزارش نحوه کارکرد و وضعیت عملکرد فعلی تجهیزات موتورخانه از طریق خود دستگاه
 • گزارش نحوه کارکرد و وضعیت عملکرد فعلی تجهیزات موتورخانه از طریق LAN , WIFI , IOT ( انحصاری )
 • اعمال هر گونه تغییرات مورد نظر بر روی عملکرد از طریق خود دستگاه و طریق LAN ,WIFI  و اینترنت و گوشی همراه ( نرم افزار و یا براوزر بیس )  (انحصاری )
 • امکان گزارش گیری روزانه جهت اطلاع از نحوه عملکرد موتورخانه در روزهای قبل بصورت نمودار در راستای هرگونه برنامه ریزی مناسب برای سیستم های گرمایشی ساختمان ( انحصاری )
 • اعمال هرگونه برنامه ریزی کارکرد بصورت روزانه، هفتگی و ماهانه همراه با هر دو تاریخ میلادی و شمسی و همچنین دارا بودن تاریخ شمسی سالانه به همراه هرگونه تعطیلات رسمی ( انحصاری )
 • تشخیص هوشمند فصل تابستان که باعث می­شود توجه سیستم بصورت اتوماتیک فقط به گرمایش آبگرم مصرفی معطوف گردد. ( انحصاری )
 • امکان کنترل دما و پایداری حرارتی دمای آبگرم مصرفی
 • بهره بردن از یک رابط کاربری بسیار مناسب از طریق یک مانیتور لمسی 5 اینچ ( انحصاری )
 • شیفت بندی بویلرها و پمپ ها بصورت پیشرو و پسرو جهت کاهش مصرف هر چه بیشتر و همچنین کاهش استهلاک این تجهیزات
 • کاهش استهلاک تجهیزات اصلی موتورخانه از طریق کاهش تعداد دفعات قطع و وصلی
 • امکان اتصال به تمام تجهیزات Smart Home از طریق تمام پروتکل های موجود ( انحصاری )
 • امکان مانیتورینگ تعداد بیشمار موتور خانه در قالب یک سامانه مرکزی از طریق شبکه موجود و یا اینترنت ( مورد استفاده سازمان ها و ادارات با تعداد بیش از یک موتورخانه ) ( انحصاری )
 • امکان عیب یابی تمام تجهیزات موتورخانه از راه دور و گزارش آن اینترنت و یا توسط سامانه مرکزی ( انحصاری )
 • قابلیت کنترل بیش از 3 بویلر و 3 پمپ سیرکوله در کنار تمامی پمپ های مربوط به آبگرم مصرفی ( انحصاری )
 • تضمین برگشت هزینه دستگاه در مدت 1 سال در واحد های مسکونی و حداکثر 6 ماه در ادارات و ارگان ها

توجیه استفاده از سیستم :

 • توجیه اقتصادی
 • توجیه فنی
 • توجیه زیست محیطی

توجیه اقتصادی :

با توجه به هزینه های مالی سوخت های فسیلی و همچنین کاهش مصرف 15 تا 35 درصد در واحد های مسکونی و 40 تا 55 درصد در واحد های اداری توسط دستگاه و از طرفی احتساب هزینه های سوخت بصورت پلکانی و افزایش قیمت ریالی انرژی در سال های اخیر، و همچنین با توجه به قیمت نازل دستگاه در مقایسه با مقدار هزینه ها  و تضمین برگشت سرمایه 3 تا 12 ماهه توجیه اقتصادی مناسبی برای استفاده از دستگاه خواهد بود.

بررسی عملکرد دستگاه در کاهش مصرف انرژی :

شکل 1- تفاوت عملکرد موتورخانه با دستگاه و بدون دستگاه

  در شکل 1 در هر 2 نمودار گراف قرمز نشان دهنده دمای کلکتور رفت، گراف آبی نشان دهنده دمای کلکتور برگشت و گراف سبز نشان دهنده دمای محیط بیرون از ساختمان می­باشد. محور عمودی دما و محور افقی زمان 24 ساعت روزانه در نظر گرفته شده است. این 2 آزمایش در 2 روز متوالی و در یک موتورخانه یکسان و در شرایط دمایی یکسان انجام پذیرفته است.

گراف اول در شکل 1 نشان دهنده عملکرد موتورخانه بدون دستگاه است در این شکل مقدار زمان روشن بودن موتورخانه ( لبه بالا رونده نمودار ) با خط سبز و زمان خاموش بودن موتورخانه ( لبه پایین رونده نمودار ) با خط آبی نشان داده شده است. مشاهده می­شود در هر بازه عملکردی زمان روشن بودن و خاموش بودن موتورخانه تقریبا برابر می­باشد.

گراف دوم در شکل 1 نشان دهنده عملکرد موتورخانه همراه با دستگاه می­باشد در این شکل زمان روشن بودن موتورخانه ( لبه بالا رونده نمودار ) نیز با خط سبز و زمان خاموش بودن موتورخانه ( لبه پایین رونده نمودار ) با خط آبی نشان داده شده است. مشاهده می­شود در این گراف در هر بازه عملکردی زمان روشن بودن تقریبا نصف زمان خاموش بودن موتورخانه است ،که یکی از مهمترین دلایل اثبات بر کاهش مصرف انرژی خواهد بود.

از طرفی همانطور که در شکل 1 در زیر دو گراف مقایسه شده است، زمان روشن بودن در موتورخانه به همراه دستگاه در یک بازه عملکردی از زمان روشن بودن موتورخانه بدون دستگاه در یک بازه عملکردی کمتر است و همچنین زمان خاموش بودن موتورخانه به همراه دستگاه در یک بازه عملکردی از زمان خاموش بودن موتورخانه بدون دستگاه در یک بازه عملکردی بسیار بسیار بیشتر است .

شکل 2- عملکرد موتور خانه بدون دستگاه

    باید توجه داشت در موتورخانه های بدون دستگاه، سیستم بر روی یک دمای تنظیم شده و مستقل از مقدار دمای خارج از ساختمان و مقدار مصرف داخل ساختمان عمل خواهد کرد که در اینصورت در کنار مصرف بیش از اندازه انرژی باعث بیش از حد گرم بودن یا بیش از حد سرد بودن دمای  داخل ساختمان خواهد بود. در صورتی که موتورخانه همراه با دستگاه مذکور بر پایه دمای محیط بیرون از ساختمان و مقدار مصرف داخل ساختمان عمل کرد بطوری که هر مقدار هوای محیط بیرون از ساختمان خنک تر گردد موتورخانه در دما های بالاتر و هر مقدار دمای هوا گرم تر گردد موتورخانه در دما های پایین تر عمل خواهد کرد.

بعنوان مثال در شکل2 در شرایط بدون دستگاه موتورخانه در یک دمای مشخص تنظیم شده ( تقریبا 55 درجه ) عمل کرده است و در مقابل دمای محیط و مقدار مصرف داخل ساختمال هیچ گونه عکس العملی نداشته است ولی با توجه به نمودار موتورخانه همراه با دستگاه شکل 3 مشاهده می گردد که سیستم کاملا بر پایه  دمای محیط بیرون از ساختمان عمل کرده است ( با دقت در ساعات 10 الی 15 ) از طرفی نیز در حدود 11 با توجه به تمرکز دستگاه بر روی کارکرد بر پایه نیاز، با تشخیص عدم نیاز در آن ساعات دمای سیستم موتورخانه پایین آورده است.

 شکل 3-  عملکرد موتورخانه همراه با دستگاه

      این ویژگی در کنار تامین یک محیط دمایی مناسب و مطبوع در داخل ساختمان همچنین باعث کاهش هر چه بیش تر در مصرف انرزی خواهد خواهد شد. از طرفی نیز قابلیت سناریوپذیری دستگاه در ساختمان های اداری نیاز به کارکرد 24 ساعته و هفت روز هفته در موتورخانه جهت تامین گرمایش روزانه 10 ساعته در کمتر از 6 روز از هفته نمی­باشد بطوری که دستگاه می­تواند در روزهای مختلف بصورت خودکار موتورخانه را روشن و نیز خاموش کند ( ساعات اداری روزانه ). باید توجه داشت در ساعات خاموشی در شرایط سرد دمایی، نیاز به نگرانی در مورد یخ زدگی سیستم نیست چرا که دستگاه در صورت احساس شرایط یخ زدگی توسط سنسور ها به حالت ضد یخ عمل خواهد کرد.  این شرایط نیز باعث کاهش هر چه بیشتر در مصرف انرژی خواهد شد

مواردی که باعث کاهش مصرف خواهد شد :

 1. کاهش زمان روشن بودن موتورخانه در مقایسه با سیستم بدون دستگاه
 2. افزایش زمان خاموش بودن موتوخانه در مقایسه با سیستم بدون دستگاه
 3. عملکرد موتورخانه بر پایه دمای محیط خارج از ساختمان و مقدار مصرف داخل ساختمان
 4. عملکرد موتور خانه ها بر پایه کارکرد ساعت مشخص تنظیم شده در ساختمان های اداری ( ساعات خاموشی )

از طرفی مانیتورینگ و کنترل از راه دور موتورخانه مزایای دیگر در زمینه کاهش مصارف انرژی در مدارد ذیل خواهد بود :

 1. امکان کنترل و مانیتورینگ احظه ای
 2. امکان عیب یابی موتورخانه قبل رسیدن به شرایط بحرانی
 3. امکان اعمال هر گونه تغییرات از راه دور
 4. امکان نظارت بر عملکرد موتورخانه ها در یک مجموعه بدون نیاز به حضور در موتورخانه و صرف جویی زمانی
 5. امکان نظارت بر عملکرد پیمانکاران نگهداری تاسیسات

 

توجیه فنی :

     در این مرحله به بررسی دلایل افزایش طول و توجیه های غیر اقتصادی در استفاده از دستگاه می­پردازیم :

شیفت بندی تجهیزات :

   باید توجه داشت در موتورخانه هایی که بیش از یک بویلر و یا بیش از 2 پمپ سیرکولاسیون وجود داشته باشد در صورت عدم وجود دستگاه مذکور تمام تجهیزات فقط بر روی دمای تنظیم شده در روی تجهیزات عمل می­کند، ولی در صورتاستفاده از این دستگاه، تجهیزات بصورت شیفتی عمل خواهند کرد. در صورتی که فرض شود در موتورخانه ای 2 بویلر و 3 پمپ سیرکولاسیون موجود است، سیستم تا رسیدن به دمای مشخص شده توسط دستگاه با 2 بویلر و 3 پمپ سیرکولاسیون  عمل خواهد کرد ولی بعد از رسیدن به دمای مشخص شده یک مشعل توسط دستگاه برای 12 ساعت بعنوان بویلر اصلی و یکی از پمپ های سیرکولاسیون بعنوان پمپ اصلی برای 8 ساعت اننخاب می­گردد تا سیستم موتورخانه در دمای مشخص شده توسط دستگاه پایدار گردد در صورت نیاز دیگر تجهیزات به نوبت به کمک شیفت اصلی خواهد آمد. این شیفت ها در 12 و 8 ساعت بعدی تغییر خواهد کرد که به طور حتم باعث می­گردد سیستم در افزایش عمر و کاهش اصطحلاک تجهیزات بسیار موثر عمل کند.

کاهش تعداد روشن و خاموش شدن بویلر و پمپ ها :

با توجه به شکل 4 مشخص می­گردد لبه های بالا رونده نشان دهنده روشن شدن و لبه های پایین رونده نشان دهنده خاموش شدن تجهیزات می­باشد. با شمردن این لبه ها تعداد روشن و خاموش شدن تجهیزات موتورخانه مشخص می­گردد. در ثصورت عدم وجود دستگاه با توجه به شکل 4 نزدیک به 83 بار می­باشد.

شکل 4- ملکرد موتورخانه بدون دستگاه

شکل 5- عملکرد موتورخانه همراه با دستگاه

در حالی که با توجه به شکل 5  تعداد روشن و خاموش شدن تجهیزات موتورخانه در صورت وجود دستگاه نزدیک به 33 بار می­باشد . باید توجه کاهش تعداد دفعات سوئیچ مو تورخانه یکی از مهمترین عوامل در افزایش عمر و کاهش اصطحلاک در تجهیزات موتورخانه می­ باشد.

توجیه زیست محیطی در استفاده از دستگاه :

با توجه به اینکه 80 درصد مصرف موتورخانه ها گاز و 20 درصد از نفت گاز می باشد سوخت حاصل از این مواد آلودگی های بسیاری در محیط ایجاد خواهد کرد. با توجه به کاهش 15 تا 35 درصدی در مصارف خانگی و 40 تا 55 در صدی در مصارف اداری، در راستای این کاهش مصرف، کاهش آلودگی را نیز در پی خواهد داشت.

توجیه استفاده از سیستم در فصل گرما :

در موتورخانه سیستم گرمایشی در فصل گرما فقط جهت گرمایش آب گرم مصرفی عمل خواهد کرد. در این حالت 2 نوع موتورخانه وجود دارد :

 1. سیستم آب گرم مصرفی جدا با سیستم گرمایشی ساختمان
 2. سیستم آب گرم مصرفی همراه با سیستم گرمایشی ساختمان

در نوع اول دستگاه فصل تابستان را بصورت خودکار تشخیص خواهد داد و دراین صورت سیستم گرمایش ساختمان بطور کامل خاموش و تمرکز را با توجهبه وجود سنسورهای موجود بر روی تامین آبگرم مصرفی خواهد داد.

در نوع دوم دستگاه در این حالت نیز فصل تابستان را بصورت خودار تشخیص داده و در این صورت مصرف انرژی  فقط در راستای تامین گرمایش منابع گرمایش آب گرم مصرفی متمرکز خواهد کرد و حتی در صورت وجود شیر برقی بر سر مسیر گرمایش ساختمان تا رسیدن فصل سرما بسته نگه خواهد داشت.

این شرایط، موتورخانه را در زمینه استفاده بهینه در فصل گرما یاری خواهد نمود.

برچسب ها: بدون برچسب
0

دیدگاه ها بسته شده اند.